Praktisk info

Praktisk information

Få svar på dine spørgsmål

Her har jeg samlet mine svar på de praktiske spørgsmål jeg typisk modtager

Normal åbningstid er 9:00 til 15:30 mandag til fredag. Udvidet åbningstid kan aftales.

Telefontid dagligt 8:30 til 9:00

Der er daglig telefontid 8:30 til 9:00

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt, samt journalpligt.

  • Individuelle samtaler:           1.200 kr.
  • Par- og familiesamtaler:       1.500 kr. (60 min.)
  • Par- og familiesamtaler:      2.000 kr. (90 min.)
  • Rådgivningssamtaler:           1.200 kr.
  • Coaching:                              1.500 kr.
  • Supervision, individuel:         1.200 kr.
  • Supervision, 2 personer:       1.500 kr.
  • Supervision, 3 personer:       1.800 kr.

Ekstern supervision og undervisning aftales individuelt på baggrund af opgavens omfang og varighed

Ved henvisning fra egen læge ydes tilskud fra Sygesikringen ift. gældende regler.

Unge mellem 18 og 21 år får ved henvisning fra egen læge pga. angst eller pression gratis terapi.

Som medlem af Sygesikringen Danmark dækkes 200 kr. af samtalen.

Jeg har overenskomst med sygesikringen, som giver tilskud efter gældende takster.

Vær opmærksom på at private forsikringer eller arbejdsgivers sundhedsforsikring ofte dækker et antal samtaler hos psykolog. Ligesom at socialforvaltninger undertiden foretager delvis eller hel betaling af psykologbehandling.

Som medlem af Sygesikringen Danmark får du 200 kr. tilskud pr. samtale

Såfremt der ikke er aftalt andet betales der kontant eller med MobilePay efter hver konsultation.

MobilePay 82042

Bank konto 4085 4260962469

Ved afbud senere end 24 timer før konsultation betales et gebyr på 450 kr.

Ved udeblivelse eller manglende afbud betales et gebyr på 450 kr.