Mandag - fredag fra kl. 8:00 til 15:30
Supervision
Jeg yder supervision til krisecentre, Socialpsykiatrien, misbrugsbehandling og familiebehandling. Derudover har jeg løbende supervision af psykologer mhp. autorisation, samt specialistuddannelse.